Меджибізька громада
Летичівський район, Хмельницька область

Бюджет Меджибізької селищної ради на 2017 рік

УКРАЇНА

МЕДЖИБІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

РІШЕННЯ

 Вісімнадцятої сесії

Сьомого скликання

 

від 23 грудня 2016 року            смт.Меджибіж                   № 1-18/2016                                                                        

 

Про  селищний бюджет Меджибізької

селищної ради на 2017 рік

 

 

Відповідно до ч.2 ст.77 Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   селищна рада : 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Визначити на 2017 рік:

-  доходи Меджибізького селищного  бюджету у сумі 42411,2 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду Меджибізького селищного  бюджету  41586,2 тис. грн., доходи спеціального фонду  Меджибізького селищного  бюджету 825,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  450,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки  Меджибізького селищного бюджету у сумі 42411,2 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду Меджибізького селищного бюджету  41586,2 тис. грн., видатки спеціального фонду Меджибізького селищного бюджету 825,0 тис. гривень;

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Меджибізького селищного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 41586,2 тис. грн. та спеціальному фонду 825,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів Меджибізького селищного бюджету  у сумі  30,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017  рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд Меджибізького селищного бюджету у сумі 80,0 тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду Меджибізького селищного бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою відповідно до ст. 55 Бюджетного кодексу України:

  • оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2110);
  • нарахування на заробітну плату (код 2120);
  • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів ( код 2220);
  • забезпечення продуктами харчування ( код 2230);
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);
  • соціальне забезпечення  (2700);
  • поточні трансферти місцевим бюджетам ( код 2620);

 

8. Затвердити в складі видатків Меджибізького селищного  бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  400,0 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Меджибізькому селищному бюджету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів Меджибізького селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 11. Установити, що у загальному фонді Меджибізького селищного бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені визначені ст.64  Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.89 та 91 Бюджетного кодексу України щодо Меджибізького селищного  бюджету;

 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Меджибізького селищного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69 та 71 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Меджибізького селищного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені   п. 2  ст. 71   Бюджетного кодексу України;

       14. Дозволити селищному голові при надходженні в міжсесійний період трансфертів з державного (обласного) бюджету (дотацій, субвенцій) понад обсяги, враховані у селищному бюджеті на 2017 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків селищного бюджету на суму трансфертів, одержаних з державного бюджету України (обласного бюджету) та проводити розподіл зазначених трансфертів між розпорядниками коштів селищного бюджету за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань  планування,  бюджету,  фінансів та управління комунальною власністю.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до селищного бюджету на 2017 рік.

Делегувати виконкому Меджибізької селищної ради повноваження щодо прийняття рішення з питань розподілу та перерозподілу  обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями селищної  ради з наступним внесенням змін до рішення про селищний бюджет.

15.Відповідно до частини 7, 8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання селищного бюджету за обґрунтованим поданням  розпорядника коштів селищного бюджету відділ фінансів виконкому селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень  розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюються за рішенням виконкому селищної ради, погодженим з постійною  комісією селищної ради з питань  планування,  бюджету,  фінансів та управління комунальною власністю.

Якщо після прийняття селищною радою рішення про селищний бюджет на 2017 рік повноваження на виконання функцій передається відповідно до законодавства від одного  розпорядника бюджетних коштів до іншого  розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням селищної ради погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  планування,  бюджету,  фінансів та управління комунальною власністю.

        Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до селищного бюджету на 2017 рік.

16. Дозволити  розпорядникам  бюджетних  коштів селищного бюджету здійснювати централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг для розпорядників     бюджетних     коштів нижчого   рівня      з      дотриманням процедур чинного законодавства.

 

17.  Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  планування,  бюджету,  фінансів та соціально-економічного розвитку  (голова комісії  Карбовська Ю.Б.).

 

 

 

 

 

 

Селищний голова             ________________ М.А.Демків