Меджибізька громада

Хмельницька область Хмельницький район

Бюджет

Фото без опису

УКРАЇНА
МЕДЖИБІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Четвертої сесії
Восьмого скликання

від 24 грудня 2020 року                                         смт. Меджибіж                                                       № 12 - 4 /2020

Про бюджет Меджибізької селищної
територіальної громади на 2021 рік
(22514000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

- доходи селищного бюджету у сумі 70 345 998 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 69 621 498 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 724 500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки селищного бюджету у сумі 70 345 998 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 68 846 758 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 1 499 240 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

- профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 774 740 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення - дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 774 740 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

- оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,15 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд селищного бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0, 30 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Дозволити Меджибізькій селищній раді при надходженні в міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з державного та місцевих бюджетів понад обсяги, враховані в селищному бюджеті на 2021 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків селищного бюджету на суму трансфертів, одержаних з державного та місцевих бюджетів та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів селищного бюджету за погодженням постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до селищного бюджету на 2021 рік.

5. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об`єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об`єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 6 269 097 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 103-2, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2021 рік":

Освітня субвенція у сумі 23 920 700 гривень.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік:

- у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені пунктом 111 частини 1 статті 97 Бюджетного кодексу України;

- у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Надати право Фінансовому відділу Меджибізької селищної ради отримувати, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України в обов’язковому порядку покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в Хмельницькій області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

- затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

- здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- здійснення контролю за своєчасним поверненням в повному обсязі до селищного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

- взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

- доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, інші енергоносії та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. У процесі виконання селищного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів селищного бюджету Меджибізька селищна рада у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13.У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, а також зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних призначень здійснюються за рішенням сесії селищної ради, погодженим з постійною комісією селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку.

14. Якщо після прийняття селищною радою рішення про селищний бюджет на 2021 рік повноваження на виконання функцій передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

15. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України надати селищному голові право укладати від імені Меджибізької селищної ради договори про міжбюджетні трансферти.

16. Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням селищної ради, погодженим з постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

17.  У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому відділу селищної ради враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису селищного бюджету на 2021 рік.

18. Здійснювати з 01 січня 2021 року з бюджету Меджибізької селищної ради видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 7 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

19. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до селищного бюджету на 2021 рік.

20. Установити, що це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

21. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Відділу фінансів забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

23. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу фінансів селищної ради (Ткачук І.П.) та постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Малюта О.В.).

 

Селищний голова                                                                                         Олександр ТКАЧ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО БЮДЖЕТУ
Меджибізької селищної ради на 2021 РІК

1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН МЕДЖИБІЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ У 2020 РОЦІ ТА ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ НА 2021 БЮДЖЕТНИЙ РІК, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ БЮДЖЕТУ ОТГ.

Соціально-економічний розвиток ОТГ в 2020 році

Розвиток Меджибізької територіальної громади протягом 2020 року.

Протягом 2020 року Меджибізькою селищною радою велася робота по розвитку території громади, підготовку до опалювального періоду усіх бюджетних установ громади, вирішення проблемних питань, покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів громади, модернізації технологічного обладнання та техніки для надання якісних освітніх послуг.

Протягом року велася активна робота в створенні комфортних умов для здобуття якісної освіти учнями Меджибізької громади. Усі навчальні заклади підготовлені до освітнього процесу та відповідають вимогам НУШ. Проведено поточні ремонти класів та закуплено увесь необхідний дидактичний матеріал.

Для діток з особливими освітніми потребами створено 4 ресурсні кімнати, які знаходяться у Требуховецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Меджибізькому, Голосівському ліцеях та Лисогірській ЗОШ І-ІІ ступенів. Для облаштування ресурсних кімнат з місцевого бюджету виділено кошти в сумі 200 000 грн.

Для зручності та комфортних умов дітей з особливими потребами в Меджибізькому ліцеї та Требуховецькій ЗОШ І-ІІІ ст. облаштовано внутрішні туалети.

08 липня 2020 року відбулися відкриті торги з просочування деревини(Послуги з проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій закладів освіти Меджибізької селищної ради)

Просочення провели в таких закладах освіти:

 • Ставницька ЗОШ І-ІІ ст., площею 1726,20м2

 • Лисогірська ЗОШ І-ІІ ст., площею 1368,30м2

 • Головчинецька початкова школа площею 744,00м2

 • Митковецька гімназія ім. Димчишина Г.М. площею 1570,00 м2

 • КУ «Меджибізька школа мистецтв (школа естетичного виховання)» площею729,07м2

 • Ярославський ДНЗ ясла-садок «Дзвіночок» , площею 739.20 м2

 • Лисогірський ЗДО(ясла-садок) «Барвінок», площею 380,16 м2

 • Голосківський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко», площею 1287,90 м2

 • Меджибізький дитячий ясла-садочок «Сонечко», площею 735,00 м2

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1106-р “Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” та з співфінансуванням в розмірі 10% з місцевого бюджету виділені кошти в сумі 50 255 (п’ятдесят тисяч двісті п’ятдесят п’ять) грн. на оновлення обладнання для харчоблоку Меджибізького ліцею, а саме: шафа жарочна електрична ШЖЕ-2 (духовка н/ж), плита ПЕ 4 Н Економ електрична ЕКОНОМ без духовки, двухкамерний холодильник INDESIT.

З метою покращення системи водопостачання в 2020 році за кошти обласного бюджету по програмі «Питна вода» виділено кошти в сумі 2068,00 тис. грн. розпочато роботи по проекту «Реконструкція водопроводу за адресою: Україна, Хмельницька область, Летичівський район, с.Ставниця», проект розрахований на 2020-2021 роки.

Для підвищення енергоефективності проведено роботи по ремонту електропроводки в Голосківському ліцеї та роботи по стяжці навчального корпусу у Лисогірській ЗОШ І-ІІ ступенів.

В 2020 році на поточний ремонт доріг з селищного бюджету профінансовано 742,2 тис. грн.

Відповідно до затвердженого проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою: Україна, Хмельницька область, Летичівський район, смт. Меджибіж, вул. Дачна (від вулиці Замкової до будинку № 35) за державні кошти здійснено ремонт загальною вартістю 1 371 938 грн.

Функції замовника на здійснення проекту виконувало державне підприємство «Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг» Хмельницької ОДА

2. Оцінка доходів селищного бюджету з урахуванням втрат доходів селищного бюджету внаслідок наданих селищною радою податкових пільг.

Доходи селищного бюджету по загальному та спеціальному фондах (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2021 рік обраховані в сумі 43 052 745 гривень, що більше затверджених показників на 2020 рік на 8 040 770 гривень.

Дохідна частина проекту селищного бюджету на 2021 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням фактичної податкової бази.

При прогнозуванні дохідної частини селищного бюджету на 2021 рік було враховано:

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2017 - 2019 років та надходження за 11 місяців поточного року;

- наявну податкову базу 2020 року.

Крім того, враховуючи, що основну питому вагу в надходженнях селищного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб, в розрахунку доходів враховано чисельність працюючих в громаді та тенденцію збільшення середньої заробітної плати на рівні поточного року.

Оскільки в селищній раді в надходженнях податку на доходи фізичних осіб досить висока питома вага бюджетної сфери, а саме 30,5 %, та, враховуючи, що в бюджетній сфері заробітна плата визначається відповідно до тарифних розрядів та її ріст у 2021 році складе 20 %, то, незважаючи на те, що в промисловості, сільському господарстві, інших сферах вона планується зрости на 14 %, в середньому при плануванні податку на доходи фізичних осіб передбачається зростання заробітної плати на рівні 18,4 %.

Селищною радою рішення щодо надання податкових пільг не приймалися, тому втрат доходів селищного бюджету не прогнозується.

2. Пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет громади

на 2021 рік

Доходи селищного бюджету

Дохідна частина селищного бюджету на 2021 рік розроблена на основі змін до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, а також виконання дохідної частини бюджету за результатами 11 місяців 2020 року.

При прогнозуванні дохідної частини селищного бюджету на 2021 рік враховано:

встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року у розмірі 6 000 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 2 670 гривень;

оподаткування доходів фізичних осіб за ставкою 18%;

зниження податкового навантаження на громадян за рахунок
податкової соціальної пільги;

фактичне виконання дохідної частини бюджету громади за результатами 11 місяців 2020 року;

наявну податкову базу 2020 року.

Прогнозні показники доходів загального фонду селищного бюджету без врахуванням міжбюджетних трансфертів на 2021 рік, у порівнянні із очікуваними надходженнями у 2020 році, збільшено на 3 664 677 гривень та становлять 42 354 545 гривень.

Доходи селищного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів обраховані в сумі 70 345 998 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 69 621 498 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 724 500 гривень, з них: власні доходи загального фонду – 42 354 545 грн., що на 10,2 % більше проти очікуваних надходжень 2020 року або в сумарному вигляді ріст становить 3 924 727 грн.

Крім того, доходи селищного бюджету включають (міжбюджетні трансферти): базова дотація - 2 200 000 грн.; освітня субвенція – 23 920 700 грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я - 803 223 грн., надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 171 530 грн. (підтримка осіб з особливими освітніми потребами: видатки споживання - 113 790 грн.; видатки розвитку – 57 740 грн.), субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) - 171 500 грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб

Основним джерелом надходжень загального фонду селищного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 60,4 % від прогнозного показника власних доходів загального фонду 2020 року.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік здійснений з врахуванням збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 000 грн., фактичним надходженням податку, чисельності працюючих по громаді, прогнозного обсягу фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу.

Прогнозні показники податку та збору на доходи фізичних осіб до селищного бюджету на 2021 рік розраховані в сумі 25 674 700 грн., що на 2 613 800 грн. більше проти очікуваних надходжень 2020 року. Ріст надходжень 2021 року становить 11,5 % до очікуваного показника 2020 року. Це пов’язано із збільшенням мінімальної заробітної плати із 5 000 грн до 6 000 грн, збільшенням посадового окладу працівника I тарифного розряду установ бюджетної сфери з 2 225 грн до 2 670 грн та відповідним збільшенням середньої заробітної плати на 18,4 %.

Розрахунок податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік

грн.

№ п/п

Показник

Надходження податку

1

Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік до зведеного бюджету (контингент) (р.2+р.3+р.4+р.5), в тому числі:


 

42 791 166

 

2

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати


 

33 100 000

 

3

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

374 500

4

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

9 000 000

5

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

316 666

 

6

СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ - 60% (р.1*60%)

25 674 700


 

2. Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності селища.

 

Прогноз надходжень на 2021 рік податку на прибуток підприємств комунальної власності визначено в сумі 1 000 грн, відповідно до положень Бюджетного та Податкового кодексів України.

 

При розрахунку враховано динаміку надходжень за попередні роки та сталу ставку податку - 18%.

 

У зв»язку з підвищенням тарифів комунальним підприємством відповідно до їх фактичної собівартості, очікується надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності по названому доходному джерелу. Платником податку є КП «Добробут».


 

Рентна плата

Розрахунок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення на 2021 рік здійснено з урахуванням очікуваних надходжень у 2020 році та прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, а також тенденції видобутку корисних копалин.

Прогнозний показник рентної плати за користування надрами до селищного бюджету на 2021 рік становить 214 000 грн., що на 12,3 % більше від очікуваного показника 2020 року.

Рентну плату за користування надрами загальнодержавного значення в селищі сплачує 2 платника: ТзОВ «Головчинецький гранітний карєр», філія «Русанівський спецкарєр ДП «Хмельницький облавтодор».

Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів обраховано на 2021 рік в сумі 2 542 400 грн., виходячи із фактичних надходжень 2019 року та очікуваних надходжень у 2020 році.

Основними платниками даного збору у 2020 році є державне підприємство «Летичівський держлісгосп», ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство».

Об»єктом обчислення збору є деревина, заготовлена під час поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, розчищення лісових ділянок на території відповідної селищної ради та інше.

 

Місцеві податки і збори.

 

Розрахунок прогнозних надходжень місцевих податків і зборів на 2021 рік здійснено на основі змін до Податкового Кодексу України та з урахуванням фактичних надходжень податку у 2020 році.

Загальний обсяг місцевих податків і зборів на 2021 рік обраховано в сумі 11 791 500 грн., що на 571 900 грн. більше очікуваних надходжень 2020 року, в тому числі: плата за землю – 5 147 500 грн., (43,7 % в структурі податку), єдиний податок – 5 750 000 грн. (48,8 % в структурі податку), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 880 200 грн., (7,5 % в структурі податку), туристичний збір – 13 800 грн..

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік визначено в сумі 880 200 грн., в тому числі: для об"єктів житлової нерухомості - 92 000 грн., для нежитлової нерухомості – 788 200 грн.

В 2021 році податок за житлову нерухомість юридичними особами сплачуватиметься за 2020 рік з розрахунку 42 грн. за 1 кв.м. (0,7 % від мінімальної зарплати на 01.01.2021 року – 6 000 грн.)., і за нежитлову нерухомість за звітний календарний рік з розрахунку 36 грн. за 1 кв.м. ( на 01.01.2020 року мінімальна зарплата 6 000 грн., ставка 0,6 %). Заплановані надходження податку за житлову та нежитлову нерухомість, що сплачуються юридичними особами збільшенні в порівнянні з прогнозованими надходженнями 2020 року на 12,5 %. Платниками податку за житлову нерухомість в 2020 році були 2 юридичних особи та понад 60 громадян.

Податок на житлову та нежитлову нерухомість, що сплачується фізичними особами обраховано в сумі 121 700 грн. з урахуванням росту 6 % до прогнозованих надходжень 2020 року. Ставка податку на нежитлову нерухомість в 2021 році відповідно рішення сесії селищної ради буде становити 0,4 - 0,3 % (18,89 грн.- 14,17 грн.)

 

Земельний податок на 2021 рік обраховано в сумі 5 147 500 грн. Розрахунок прогнозної суми плати за землю проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб та видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності зокрема :

- земельний податок, що сплачується юридичними особами – 755 000 грн., фізичними особами – 317  500 грн. Кількість платників земельного податку: юридичних осіб – 34, фізичних осіб – 4980

- орендна плата, що сплачується юридичними особами – 2 855 000 грн., фізичними особами – 1 220 000 грн. Кількість платників земельного податку: юридичних осіб – 34, фізичних осіб – 4980

При формуванні прогнозних показників по орендній платі за землю враховано ставки орендної плати від 3% до 12% нормативної грошової оцінки в залежності від цільового призначення земельної ділянки.

Обсяг надходжень плати за землю до бюджету громади відповідно до Бюджетного кодексу України прораховано в розмірі 100 відсотків від нарахованої суми податку, що справляється на території громади, нарахувань орендної плати за землю, фактичних надходжень у 2020 році плати за землю з фізичних осіб;

 

3.4.Туристичний збір на 2021 рік заплановано в сумі 13 800 грн. Ріст проти очікуваних надходжень 2020 року передбачено за рахунок збільшення вартості надання послуг на проживання в готелях від платників: Комплекс відпочинку “Радуга”, Готель-ресторан “Меджибізький замок”, Готельно - розважальний комплекс “Ягідка-малинка”, ПП Габай М.М.

 

Згідно Податкового кодексу України в 2021 році ставки єдиного податку для 1-ї групи платників встановлюються у розмірі до 10% до прожиткового мінімуму, а для 2-ї групи -до 20 % від розміру мінімальної зарплати.

Ставки для платників єдиного податку для всіх видів діяльності, які зареєстрованні в смт. Меджибіж та усіх населених пунктах громади встановленні відповідно : для 1 групи платників в розмірі не більше 10 % (10 %) від прожиткового мінімуму, а для 2 групи в розмірі не більше 20 % (12%) від мінімальної заробітної плати.

 

Єдиний податок на 2021 рік розраховано в сумі 5 750 000 грн., що більше від очікуваних надходжень 2020 року на 251 500 грн. або на 4,6 %.

Розрахунок єдиного податку по фізичних особах здійснено з врахуванням кількості платників податку – 145 СПД . Прогнозна сума податку по фізичних особах обрахована в сумі 2 250 000 грн.

По юридичних особах розрахунок єдиного податку здійснено з врахуванням кількості платників (8 СПД) та незмінності ставок податку. Прогнозна сума єдиного податку по юридичних особах на 2021 рік визначена в сумі 50 000 грн.

Розрахунок по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітній) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків здійснено з врахуванням кількості платників – 13. Прогнозна сума складає – 3 450 000 грн..

Надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне) обраховано відповідно до фактичних надходжень за 11 місяців та прогнозованих надходжень за 2020 рік в сумі 320 500 грн. та 1 100 000 грн. відповідно.

Громада до загального фонду бюджету очікувано у 2021 році отримає акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в сумі 340 380 грн.. проти очікуваних надходжень 2020 року 300 000 грн.

 

5. Плата за надання адміністративних послуг. База оподаткування та розміри плати за надання адміністративних послуг встановлюються різними відомствами (Державна міграційна служба, Державна служба статистики, Державна реєстраційна служба, Міністерство внутрішніх справ, тощо) і щомісячні надходження по них не є сталими.

Обсяг адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за 2021 рік очікується в розмірі 330 000 грн.

Обсяг надходження плати за надання інших адміністративних послуг за 2021 рік очікується в розмірі 13 500 грн.. На 2020 рік прогнозні надходження по зазначеному джерелу визначаємо в сумі 12 500 грн.

6. Обсяг прогнозного надходження державного мита в 2021 році визначено в сумі 215 грн., на рівні очікуваних надходжень 2020 року.

7. Прогнозні надходження адміністративних штрафів та інших санкцій заплановані на 2021 рік в сумі 6 300 грн. на рівні очікуваних надходжень 2020 року, оскільки вони не є сталими і залежать від кількості та виду накладених штрафних санкцій.

 

Планові надходження спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік обраховано в сумі 724 500 грн.

Структуру доходів спеціального фонду селищного бюджету в 2021 році складатимуть наступні джерела:

 • екологічний податок;

 • власні надходження бюджетних установ.

1. Прогнозні надходження екологічного податку на 2020 рік передбачені відповідно до положень Бюджетного та Податкового кодексів України в сумі 49 500 грн., які формуються основними платниками: ТОВ «Агрофірма «Обрій», ТОВ «Агро Форте».

2. Прогнозна сума власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів селищної ради на 2021 рік становить – 675 000 грн., в тому числі:

1) оренда приміщень – 25 000 грн.

2) батьківська плата – 650 000 грн., з них:

- дошкільна освіта – 306 100 грн.

- надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами – 280 000 грн.

- школи естетичного виховання дітей – 63 900 грн.

Видатки селищного бюджету на 2021 рік.

Видатки

Фінансовий ресурс селищного бюджету на 2021 рік сформовано з урахуванням Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2021 рік.

Формування видаткової частини селищного бюджету на 2021 рік здійснювалось у відповідності до ст.77 Бюджетного кодексу України з урахуванням показників, затверджених Законом України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”.

Видаткова частина сформована на основі бюджетних запитів установ громади та забезпечує в повній мірі видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери, розрахованої виходячи із розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2021 року – 2670 гривень та розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року – 6000 гривень та з 1 грудня 2021 року – 2893 гривень та розміру мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2021 року – 6500 гривень.

Для розрахунку потреби в коштах на:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв бюджетними установами застосовано коефіцієнт росту 1,084, визначений у листі Міністерства фінансів України від 03.09.2019 року №04110-09-10/22087;

- оплату вартості харчування, медикаментів та інших поточних видатків бюджетних установ застосовано індекс споживчих цін 5,5 %, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки».

Загальний обсяг видатків бюджету громади на 2021 рік визначено в сумі 70 345 998 грн., з них: обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 68 846 758 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1 499 240 грн., в тому числі бюджет розвитку що передається із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду – 774 740 грн. (субвенція з державного бюджету – 57 740 грн. та кошти селищного бюджету – 717 000 грн.).

Видатки селищного бюджету на 2021 рік за галузевою ознакою

Освіта

Видатки селищного бюджету на галузь освіта визначено в сумі 45 557 526 грн. З них : по загальному фонду – 44 849 786 грн; по спеціальному фонду – 707 740 грн.

Фінансування видатків (без видатків, що здійснюються за рахунок власних надходжень установ) буде здійснюватись за рахунок:

 1. Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 23 920 700 грн на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

 2. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я - 422 223 грн.,

 3. Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 171 530 грн. (підтримка осіб з особливими освітніми потребами: видатки споживання - 113 790 грн.; видатки розвитку – 57 740 грн.)

 4. Доходів селищного бюджету - 20 335 333 гривень.

Дані кошти будуть спрямовані на утримання загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів та інших установ, в тому числі:

- загальноосвітніх навчальних закладів – 34 133 996 грн.,

- дошкільних навчальних закладів – 9 221 400 грн.;

- школа естетичного виховання – 1 380 600 грн.

- на оплату за проведення корекційно - розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів загальної середньої освіти – 171 530 грн, виходячи із кількості учнів інклюзивних класів – 6, (видатки споживання – 113 790 грн., видатки розвитку – 57 740 грн.)

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників закладів освіти обчислений в сумі 39 090 336 грн, що на 7 860 330 грн або на 12,6 % більше, ніж у базовому бюджеті 2020 року.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік», передбачено з Державного бюджету освітню субвенцію на фінансування оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 23 920 700 грн. Обсяг передбачених асигнувань забезпечує річну розрахункову потребу в коштах на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам за посадовими окладами, доплат і надбавок, які носять обов’язковий характер, матеріальної допомоги на оздоровлення. За рахунок коштів селищного бюджету передбачено видатки для виплати заробітної плати з нарахуваннями обслуговуючого персоналу по загальноосвітніх навчальних закладах в сумі 6 532 246 грн.

В складі даних видатків заплановані кошти на виплату: основної заробітної плати з врахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року в розмірі 6000 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 2670 гривень та з 1 грудня 2021 року в розмірі 6500 гривні та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 2893 гривень; доплат і надбавок до заробітної плати, які носять обов’язковий характер (надбавки за вислугу років, за престижність праці, за шкідливі умови праці, доплата до рівня мінімальної заробітної плати тощо); матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової допомоги педагогічним працівникам.

Крім того, за рахунок доходів селищного бюджету буде проводитись фінансування:

- Дошкільної освіти та видатки передбачені в сумі 9 221 400 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 7 364 600 грн.

- Школи естетичного виховання – 1 380 600 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 1 159 000 грн.

В складі даних видатків заплановані кошти на виплату: основної заробітної плати з врахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року в розмірі 6000 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 2670 гривень та з 1 грудня 2021 року в розмірі 6500 гривні та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 2893 гривень; доплат і надбавок до заробітної плати, які носять обов’язковий характер (надбавки за вислугу років, за престижність праці, за шкідливі умови праці, доплата до рівня мінімальної заробітної плати тощо); матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової допомоги педагогічним працівникам.

Обсяг передбачених асигнувань по освітній галузі забезпечує річну розрахункову потребу в коштах на виплату заробітної плати за посадовими окладами на виплату надбавок та доплат обов’язкового характеру, допомоги на оздоровлення.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2018-2019 роки та розрахункового річного споживання натуральних показників за 2020 рік (виходячи із споживання за 9 місяців поточного року), діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнт росту 1,084, і становлять 1 746 800 гривень.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» на харчування учнів 1-4 класів, 5-11 класів та харчування дітей учасників АТО в селищному бюджеті передбачено 900 000 грн., батьківська плата передбачена у сумі 280 000 грн. Розрахунок проводився відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1032 з розрахунку вартості одного діто - дня 22,90 грн. для учнів 1-4 класів, 25,77 грн. для учнів 5-11 класів та фактичної кількості діто - днів за попередній рік.

Для дошкільних закладів освіти видатки на харчування передбачені в сумі 550 000 грн. по загальному фонду та 306 100 грн. з спеціального фонду, з розрахунку вартості одного діто - дня 41,97 грн. та виходячи з фактичної кількості діто -днів за 2020 рік.

Крім того, передбачені кошти з місцевого бюджету на підвіз дітей до загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 200 000 грн. з врахуванням залишку станом на 01.01.2021 рік., а також передбачено 70 000 грн. на підвіз дітей до Комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр Летичівської селищної ради»

Для придбання предметів, матеріалів по загальноосвітніх навчальних закладах передбачено видатки в сумі 980 000 грн. : із розрахунку 475 грн. на одного учня – 326 325 грн., спортивний інвентар (м’ячі, скакалки, обручі, тенісні ракетки, канати) – 100 000 грн.; кухонний посуд – 125 000 грн., Дизельне пальне для автобусів – 279 000 грн., запчастини до автобусів – 149 675 грн.

Для придбання предметів, матеріалів та іграшок в дошкільних навчальних закладах передбачено видатки в сумі 220 000 грн. із розрахунку 550 грн. на одного вихованця 114 400 грн., для придбання кухонного посуду – 105 600 грн.

Для придбання предметів, матеріалів у Комунальну установу «Меджибізької дитячої школи мистецтв (школи естетичного виховання)» передбачені видатки в сумі 45 000 грн. на закупівлю меблів.

Крім того, в бюджеті по галузі «Освіта» передбачені кошти для закупівлі медикаментів 133 000 грн.

На оплату послуг (крім комунальних) передбачені видатки в сумі 1 169 600 грн.

Охорона здоров’я

На утримання Комунального некомерційного підприємства «ЦПМСД» Меджибізької ОТГ передбачено кошти з селищного бюджету в сумі 1 804 328 грн. : для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам ФАПів – 1 285 988 грн.; для придбання пального для виїздів до хворих – 78 000 грн., на медикаменти – 114 800 грн., на послуги зв’язку та послуги інтернет, страхування 2х автомобілів – 16 540 грн., пільгові рецепти – 78 000 грн.

За рахунок дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 231 000 грн. передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

В проєкті бюджету селищної територіальної громади на 2021 рік передбачені видатки в сумі 171 500 грн. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином).

Крім того, на виконання програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2021-2023 роки в селищному бюджеті передбачено кошти в сумі 60 000 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки селищного бюджету на галузь соціального захисту та соціального забезпечення визначено у сумі 2 459 770 грн.

У розрізі соціальних програм загальний обсяг цих видатків розподілено таким чином:

на надання соціальних послуг та соціальне обслуговування територіальним центром видатки становлять – 2 159 770 грн. Для виплати заробітної плати видатки складають 2 078 270 грн. Розрахунок фонду заробітної плати по територіальному центру соціального обслуговування проводився на підставі діючого штатного розпису з врахуванням підвищення мінімальної заробітної плати, підвищення заробітної плати всіх тарифних розрядів ЄТС, а також доплат і надбавок до заробітної плати, що носять обов’язковий характер, видатків допомоги на оздоровлення.

 • інші видатки на соціальний захист населення складають 300 000 грн. (для фінансування Програми "Піклування” Меджибізької селищної ради на 2017 -2021 роки), а саме: виплата допомоги на лікування, в т. ч. важкохворим, онкохворим громадянам, дітям інвалідам, матеріальна допомога учасникам АТО, учасникам бойових дій АТО .

Культура і мистецтво

Прогнозний обсяг видатків на культуру і мистецтво, на 2021 рік, складає 2 072 850 грн., з них на фінансування сільських клубів та будинків культури – 1 402 800 грн.., бібліотек - 670 050 грн.

Обсяг даних асигнувань забезпечує річну потребу в коштах на заробітну плату, яка складає 1 890 450 грн. Розрахунок фонду оплати праці здійснений в умовах дії Єдиної тарифної сітки, з врахуванням підвищення мінімальної зарплати та розміру І тарифного розряду, а також доплат і надбавок до заробітної плати, які носять обов»язковий характер, враховано видатки на допомогу на оздоровлення.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2018-2019 роки та розрахункового річного споживання натуральних показників за 2020 рік (виходячи із споживання за 11 місяців поточного року), діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнт росту 1,084, і становлять 78 400 грн.

Фізична культура і спорт

Видатки, передбачені у селищному бюджеті на розвиток фізичної культури і спорту на 2021 рік становлять 878 358 грн. на фінансування ДЮСШ, в тому числі на оплату праці – 755 058 грн. Даний обсяг асигнувань забезпечує розрахункову потребу для виплати заробітної плати за посадовими окладами на доплати та надбавки обов’язкового характеру, виплату допомоги на оздоровлення з нарахуваннями.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2018-2019 роки та розрахункового річного споживання натуральних показників за 2020 рік (виходячи із споживання за 9 місяців поточного року), діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнт росту 1,084, і становлять 32 000 грн.

Для проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту передбачено видатки в сумі 10 000 грн.

Державне управління

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів управління територіальної громади (селищної ради) на 2021 рік обрахований в сумі 12 593 177 грн.

Заробітна плата з нарахуваннями о6рахована згідно постанови КМУ від 09.03.2006р. №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами внесеними постановою КМУ від 27.05.2009р. №504 та з доплатами до розміру не менше мінімальної заробітної плати і складає 11 646 505 грн..

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2018-2019 роки та розрахункового річного споживання натуральних показників за 2020 рік (виходячи із споживання за 9 місяців поточного року), діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнт росту 1,084, і становлять 243 852 грн.

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» головному розпоряднику коштів відділу фінансів Меджибізької селищної ради із загального фонду бюджету селищної ради передбачені бюджетні призначення в сумі 764 620 грн: на оплату праці з нарахуваннями - 755 620 грн., що становить 98,8 % видатків за бюджетною програмою.

Благоустрій сіл і селищ громади, утримання доріг

Відповідно до п.5 статті 91 Бюджетного кодексу України видатки на благоустрій сіл і селищ Меджибізької обєднаної територіальної громади проводяться відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Меджибізької селищної ради Летичівського району Хмельницької області на 2021-2025 роки.

В бюджеті селищної ради передбачено видатки на благоустрій території громади по загальному фонду в сумі 1 210 000 грн. З них:

 • на оплату послуг житлово-комунального підприємства з благоустрою: оплата послуг по обслуговуванню світлоточок – 30 000 грн., оплата послуг по обрізці аврійних дерев – 50 000 грн., оплата послуг по очищенню та ремонту громадських кирниць – 12 000 грн., оплата послуг по очищенню вулиць, тротуарів та доріг, місць загального користування, збиранню та перевезенню безпечних відходів на звалище – 200 000 грн., оплата послуг по косінню газонів, парків бензокосами – 45 300 грн. , послуги по утриманню територій кладовищ – 67 700 грн., послуги по встановленню вуличного освітлення в смт. Меджибіж по вул. Замкова, Набережна, Чкалова, 8 Березня, Кармелюка, Гагаріна – 200 000 грн. Разом – 605 000 грн.

 • на оплату електроенергії вуличного освітлення – 505 000 грн.,

 • на придбання господарських, будівельних матеріалів для обслуговування вуличного освітлення, чистки криниць в населених пунктах, облаштування парку тощо – 100 000 грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету на 2021 рік передбачені видатки на виготовлення проектно - кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво парковки та облаштування прилеглої території Меджибізької дитячої школи мистецтв (школи естетичного виховання) за адресою : Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, смт. Меджибіж, вул. Замкова в сумі 120 000 грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок селищного бюджету по загальному та спеціальному фондах передбачено кошти в сумі 682 000 грн., в тому числі на поточний ремонт та експлуатаційне утримання комунальних доріг – 635 000 грн.: 100 000 грн. для придбання щебеню, піску, посипочного матеріалу та 535 000 грн. на поточний ремонт с. Митківці, вул. Зарічна, с. Ставниця, вул. Костроміна, Садова, Гірська, смт. Меджибіж, вул. Молодіжна, 8 Березня.

Для виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Замкова в смт. Меджибіж, Хмельницького району, Хмельницької області в селищному бюджеті по спеціальному фонду передбачено 47 000 грн.

На виконання заходів програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території Меджибізької селищної ради на 2021 рік для виготовлення генерального плану смт. Меджибожа по спеціальному фонду бюджету передбачені видатки в сумі 550 000 грн.

На виконання заходів програми із землеустрою в селищному бюджеті передбачені видатки по загальному фонду для проведення інвентаризації землі – виготовлення технічної документації в сумі 400 000 грн.

Інші видатки

У селищному бюджеті Меджибізької селищної ради передбачено й інші видатки, а саме:

- на фінансування заходів з організації та проведення урочистих подій, відзначення пам`ятних дат та державних свят тощо – 90 000 грн.,

- на надання іншої субвенції Летичівській селищній раді на відшкодування пільг окремим категоріям громадян з послуг зв”язку (1 000 грн.), виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (47 000 грн.) — всього в сумі 48 000 грн.

- субвенція Летичівській селищній раді як співфінансування на утримання трудового архіву (згідно Програми розвитку Трудового архіву Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області на 2019 - 2021 роки ) – 153 369 грн.

- на заходи у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (фінансування Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на території Меджибізької селищної ради на 2021 – 2025 роки – 276 000 грн

В бюджеті також передбачено резервний фонд в сумі 200 000 грн.

3. Формування видатків спеціального фонду

Прогнозні показники спеціального фонду громади на 2021 рік бюджету передбачено в сумі 724 500 грн., виходячи із прогнозів надходжень в розрізі установ та організацій як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, зокрема :

- дошкільна освіта – 306 100 грн.;

- надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами – 280 000 грн.;

- школи естетичного виховання дітей – 63 900 грн.

- органи місцевого самоврядування - 25 000 грн. – оренда майна.

З метою виконання завдань Програми забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів по населених пунктах Меджибізької територіальної громади на 2021 рік, по спеціальному фонду бюджету передбачено видатки на утилізацію відходів у сумі 49 500 грн.

Проведення даних заходів передбачено за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету від сплати екологічного податку (надходжень від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення) у сумі 49 500 грн.

 1. Інформація щодо погашення місцевого боргу

Боргові зобов’язання за місцевими внутрішніми запозиченнями та місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій в селищному бюджеті відсутні.

 1. Перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період.

Даним рішення про селищний бюджет на 2021 рік фінансування інвестиційних проектів не передбачається.

 

Інформація про хід виконання бюджету Меджибізької селищної ради у 2020 році

 

За 11 місяців 2020 року надходження доходів загального фонду селищного бюджету (без трансфертів з Державного бюджету) склали 34 536 564 грн., що становить 101.08 % до показників, затверджених селищною радою на січень – листопад 2020 року.

У структурі доходів загального фонду селищної бюджету найбільша питома вага належить :

Таблиця 1

Джерела доходів

Сума, (грн.)

Питома вага,(%)

Всього доходів загального фонду, них:

34 536 564

 

- податок на доходи фізичних осіб

19 646 136

56.9

- місцеві податки і збори

10 518 496

30.5

- акцизний податок

1 463 731

4,2

- інші надходження

24 439

0,07

 

До спеціального фонду селищного бюджету за 11 місяців 2020 року надійшло доходів (без міжбюджетних трансфертів) у сумі 1 044 332 грн., з них найвагоміші джерела :

Таблиця 2

Джерела доходів

Сума,(грн.)

Питома вага,(%)

Всього доходів спеціального фонду, з них:

1 044 332

 

Екологічний податок 

40 020

3,8

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  

466 383

44,7

Власні надходження бюджетних установ  

450 543

43,1

 

У січні-листопаді 2020 року отримано з Державного бюджету субвенції загального фонду на загальну суму 21 920 566 грн.

Одержані селищним бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків громади, а саме: здійснено стовідсоткове фінансування бюджетних установ по захищених статтях бюджету та взятих бюджетних зобов"язаннях по незахищених статтях, що дало можливість забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування для освітніх закладів;

-  оплату видатків на придбання медикаментів для покращення обслуговування населення громади;

- виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям громади, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, учасникам АТО та членам сімей загиблих в АТО.

 

Начальник фінансового відділу                                                                                          Інна Ткачук

 

Додатки:

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь