Меджибізька громада

Хмельницька область Хмельницький район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 18.08.2020 16:53
Кількість переглядів: 684

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності (автоматично
генерується програмними засобами ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової
версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


Меджибізька селищна рада, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 04404556
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарювання
Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 31530, Хмельницька обл., Летичівський
район, смт. Меджибіж, вул. Пушкіна, 5.тел. (03857) 97166.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю є зміна категорії та цільового призначення земельних ділянок із
земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або
користування громадянам чи юридичним особам) землі запасу (земельні ділянки кожної
категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)
на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості.
Метою зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення є
подальше монтування мобільного асфальтобетонного заводу для виробництва асфальтобетону,
монтування бетонозмішувальної установки для виробництва бетону, монтування дробарки для
подрібнення інертних матеріалів. Технічна альтернатива 1.
Технічною альтернативою 1 є зміна категорії та цільового призначення земельних
ділянок з метою монтування асфальтобетонного заводу, установки виробництва бетону та
дробарки відповідно до діючого законодавства України.
Технічна альтернатива 2. Після завершення планованої діяльності суб’єкт
господарювання забезпечить приведення земельних ділянок, порушених при користуванні
надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві.
Технічною альтернативою 2 є відмова від планованої діяльності – зміна категорії та
цільового призначення земельних ділянок.
Відмова від планованої діяльності призведе до відсутності додаткового надходження
коштів в державний бюджет, що знизить економічний розвиток України, а також відсутності
робочих місць для місцевого населення довколишніх населених пунктів.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Земельні ділянки знаходяться на території Меджибізької селищної ради Летичівського
району Хмельницької області.
Кадастрові номера земельних ділянок:

6823085800:04:002:0009,
6823085800:04:002:0007.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальною альтернативою 2 є відмова від планованої діяльності – зміна категорії та
цільового призначення земельних ділянок. Нульова альтернатива.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення робочими місцями місцевого населення довколишніх населених пунктів,
надходження додаткових коштів до бюджетів різних рівнів при сплаті податків, зборів, що
відобразиться на розвиткові інфраструктури району та населених пунктів, які знаходяться в
межах та поряд з підприємством.
Основна частина продукції підприємства використовується на будівництво доріг
місцевого та державного значення.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Зміна категорії та цільового призначення земельних ділянок загальною площею 7,7746 га.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачені Земельним кодексом
України, Законами України «Про охорону земель» та «Про охорону навколишнього природного
середовища», а також іншими нормативно-правовими актами у галузі земельних відносин.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку із нульовою альтернативою.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно із обмеженнями зазначеними в технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку із нульовою альтернативою.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист території при зміні цільового призначення не
потребується.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку із нульовою альтернативою.
щодо територіальної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист території при зміні цільового призначення не
потребується.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку із нульовою альтернативою.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Зміна цільового призначення призведе до зменшення кількості сільськогосподарських
земель.
Позитивний вплив на економіку держави внаслідок збільшення сплати податків до
бюджетів різних рівнів, а також позитивний при забезпеченні робочими місцями населення
довколишніх населених пунктів.
При зміні цільового призначення земельної ділянки викиди та скиди забруднюючих
речовин відсутні, шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення не
відбувається, випромінення та інші фактори впливу відсутні, операції у сфері поводження з
відходами не здійснюються.
Об’єкти культурної спадщини та природно-заповідного фонду плановою діяльністю не
зачіпаються.
Джерелами впливу на ґрунти, земельні ресурси є вилучення сільськогосподарських
земель із користування (обігу).

Джерелами впливу на рослинний та тваринний світ є часткова втрата кормової бази.
Інший вплив на довкілля при зміні цільового призначення земель не очікується.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку із нульовою альтернативою.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно із впливом зазначеним в технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку із нульовою альтернативою.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності
та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку
впливу на довкілля")
Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (п. 2 ч. 3 ст. 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля»), а саме:
– зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове
призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та
третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного
впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, відповідатиме вимогам ст. 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» No 2059-VШ від 23.05. 2017.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може впливати на довкілля і тому вона
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» та постанови КМУ від 13.12.2017 No 1026 «Про затвердження Порядку передачі
документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу
на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії

розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження
і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу,

зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
надання розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового
призначення, що видається органами виконавчої влади.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

(орган, до повноваження якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації

контактна особа:Шибецька Валентина Олександрівна
поштова адреса: 29001 м. Хмельницький вул. Свободи, 70, каб. 211-213

телефон, факс: (0382) 65-70-55, (0382) 65-69-59
e-mail: 42814282@mail.gov.ua

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь