Меджибізька громада

Хмельницька область Хмельницький район

Як створити дитячий будинок сімейного типу

Дата: 14.07.2022 13:49
Кількість переглядів: 435

 Фото без опису

    Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей (власних та вихованців) у дитячому будинку не повинна перевищувати 10 чоловік.

    Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівня акредитації – до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

   Батьки-вихователі – особи, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Батьки-вихователі є законними представниками інтересів дитини без спеціальних на те повноважень.

   Не допускається одночасне застосування різних форм влаштування дітей у дитячий будинок сімейного типу, крім випадків, коли батьки-вихователі перебувають з підопічним у сімейних чи родинних відносинах.

   На виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу влаштовуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на відповідній адміністративно-територіальній одиниці або перемістилися з тимчасово окупованої території чи району проведення антитерористичної операції.

   В першу чергу до дитячого будинку сімейного типу влаштовуються діти, які перебувають між собою в родинних стосунках, за винятком випадків, коли вони за медичними показаннями або з інших причин не можуть виховуватися разом. За вихованцями зберігаються пільги та державні гарантії, встановлені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

   Вимоги до батьків-вихователів

   Кандидати у батьки-вихователі повинні пройти навчання, яке організовується відповідним обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і лише після отримання позитивного висновку про можливість виховувати дітей вони можуть клопотати про створення дитячого будинку сімейного типу.

   Особою або особами, що виявили бажання створити дитячий будинок сімейного типу, подаються такі документи:

*заява кандидатів у батьки-вихователі про утворення дитячого будинку сімейного типу;

*копії паспортів кандидатів у батьки-вихователі;

*довідка про склад сім'ї (форма 3);

*копія свідоцтва про шлюб (для подружжя);

*довідка про стан здоров'я кандидатів у батьки-вихователі та членів сім'ї, які проживають разом з ними;

*довідка про доходи потенційних батьків-вихователів за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку (середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім'ї, обчислений за останніх шість календарних місяців, не може бути менший, ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законодавством для відповідних соціальних і демографічних груп населення);

*довідка про проходження навчання кандидатів у батьків-вихователів і рекомендація центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних батьків-вихователів;

*письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі, на утворення дитячого будинку сімейного типу, засвідчена нотаріально;

*довідка про наявність / відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов'язань;

*довідка про відсутність судимості у кандидатів у батьки-вихователі та членів сім'ї, які проживають разом з ними.

   Влаштування дітей у дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку батьків-вихователів та дітей у такий спосіб, щоб на час досягнення батьками-вихователями пенсійного віку всі вихованці досягли віку вибуття з дитячого будинку сімейного типу. У разі досягнення пенсійного віку одним з батьків-вихователів час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих ситуаціях дитячий будинок сімейного типу може працювати і після досягнення батьками-вихователями пенсійного віку, але не більш ніж упродовж п'яти років.

Не можуть бути батьками-вихователями особи, які:

*не пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у батьки-вихователі;

*визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

*позбавлені батьківських прав;

*були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;

*за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

*перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

*зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

*страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;

*були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України;

*мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

*не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).

*Також не можуть бути батьками-вихователями особи, з якими проживають члени сім'ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.

   Рішення (розпорядження) про створення дитячого будинку сімейного типу приймається районною державною адміністрацією або виконавчим комітетом міської ради (міст обласного значення) за місцем проживання батьків.

   Орган, що ухвалив рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, позачергово надає батькам-вихователям індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру за нормами, встановленими законодавством.
    
Надане в користування житлове приміщення повинне бути обладнане необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, перелік яких визначається органом, який прийняв рішення про створення дитячого будинку сімейного типу.

   За згодою сторін угоди дитячому будинку сімейного типу може надаватися у користування земельна ділянка для ведення садівництва та городництва поблизу місця його знаходження, а також транспортний засіб. Дитячий будинок сімейного типу комплектується дітьми протягом дванадцяти місяців з дня створення.

   У разі зменшення кількості вихованців внаслідок вибуття їх за віком або з інших причин за згодою сторін угоди вирішується питання про поповнення дитячого будинку сімейного типу вихованцями, або переведення його в статус прийомної сім'ї.

Дострокове припинення функціонування дитячого будинку сімейного типу

   Функціонування дитячого будинку сімейного типу може бути припинено достроково, а вихованці відібрані у батьків-вихователів у разі:

• виникнення в дитячому будинку сімейного типу несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання (важка хвороба батьків-вихователів, відсутність взаєморозуміння з дітьми, конфліктні стосунки між дітьми, невиконання батьками-вихователями обов'язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей),

• невиконання батьками-вихователями обов'язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей;

• повернення вихованців рідним батькам (опікуну, піклувальнику);

• усиновлення дітей;

• виявлення обставин умисного виведення дитини з дитячого будинку сімейного типу для усиновлення її іноземцями за винятком ситуацій, коли іноземець є родичем дитини;

• виявлення обставин, за наявності яких особа не має права бути одним із батьків-вихователів;

• якщо у батьків-вихователів або членів сім'ї, з якими вони проживають на спільній житловій площі, зокрема у малолітніх і неповнолітніх дітей, діагностовано захворювання: глибокі органічні ураження нервової системи, СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкрита форма туберкульозу, психотичні розлади, асоціальні прояви, нахили до насильства.

   У разі припинення дії угоди питання про подальше влаштування вихованців вирішується органом опіки і піклування, який вживає вичерпних заходів влаштування дітей у сім'ї громадян України – на усиновлення, під опіку або піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Ліквідація дитячого будинку сімейного типу здійснюється за рішенням органу, який створив його, або за рішенням суду.

   Кандидати в батьки-вихователі мають право в обов'язковому порядку бути поінформованими Службою у справах дітей про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на виховання та спільне проживання.

Батьки-вихователі зобов'язані:

• сприяти забезпеченню пріоритетного права вихованців на усиновлення;

• співпрацювати з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді під час соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу;

• якщо треба, звертатися до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в зв'язку з потребою залучення фахівців для розв'язання проблемних питань;

• один раз на два роки проходити курс відповідної підготовки, проведення якої забезпечують обласні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за програмою, затвердженою Мінсоцполітики, нести відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток вихованців, бути законними представниками вихованців і захисниками їх прав та інтересів у всіх органах, установах та організаціях без спеціальних на те повноважень.

    Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснюють соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу. Соціальний супровід передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу.

   Соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу здійснюється постійно. Для здійснення соціального супроводження за дитячим будинком сімейного типу закріплюється соціальний працівник відповідного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який пройшов спеціальну підготовку. Соціальний працівник проходить навчання не рідше ніж один раз на п'ять років.

   Служби у справах дітей за місцем розташування дитячого будинку сімейного типу надають допомогу батькам у підборі та влаштуванні дітей у сім'ю та здійснюють контроль за умовами проживання, виховання дітей-вихованців.

   Фінансування дитячого будинку сімейного типу здійснюється за рахунок видатків державного. Розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

   Державна соціальна допомога і грошове забезпечення виплачуються щомісяця не пізніше 20 числа за місцем проживання дитини у дитячому будинку сімейного типу батькам-вихователям через державні підприємства поштового зв'язку або перераховуються на особові рахунки обох батьків-вихователів у банківській установі за їх вибором.

   Заощаджені протягом року бюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються батьками-вихователями для задоволення потреб вихованців у наступному році.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь